HR PROFESSIONAL - Άδεια μητρότητας: Σύντομο «διάλειμμα» ή «διακοπή»;

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People Management

Άδεια μητρότητας: Σύντομο «διάλειμμα» ή «διακοπή»;

8 Ιουνίου 2018 | 09:31 Γράφει η Νάνσυ  Βλαχάκη Topics: Engagement,satisfaction,Έρευνες

Οι οργανισμοί που αντιμετωπίζουν την άδεια μητρότητας ως ένα σύντομο «διάλειμμα» στην καριέρα μίας γυναίκας είναι εκείνοι που παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό διακράτησης αυτών των high potential στελεχών μετά το πέρας της άδειας, με βάση έρευνα που διεξήχθη από το DCU Business School.

Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είμαι ως επαγγελματίας αλλά και ως μητέρα;» είναι μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που θέτει στον εαυτό της μία γυναίκα όταν επιστρέφει στο εργασιακό της περιβάλλον έπειτα από την άδεια μητρότητας. Υπό το πρίσμα αυτό, με επικεφαλής την Dr Yseult Freeney, την Dr. Lisa van der Werff και τον καθηγητή David Collings του DCU Leadership and Talent Institute, και την υποστήριξη της εταιρείας στελέχωσης HR Search, διεξήχθη έρευνα με στόχο να εξετάσει τον αντίκτυπο που έχει η άδεια μητρότητας στην εργασιακή δέσμευση και την επαγγελματική εξέλιξη.

Μάλιστα, η έρευνα αυτή με τίτλο «Re-Engaging Talent Post - Maternity Leave: Enablers and Barriers to Positive Reintegration» αποτελεί την πρώτη μελέτη για το θέμα αυτό και έχει ως σκοπό να διερευνήσει το εν λόγω ζήτημα από όλες τις συμβαλλόμενες μεριές, και όχι μόνο των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε περισσότερες από 300 γυναίκες-ταλέντα που βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στην εργασία τους μετά από άδεια μητρότητας, στον line manager και στον HR Director ή HR Senior Manager των στελεχών αυτών, σε 28 ηγετικούς οργανισμούς. Οι εκπροσωπούμενοι κλάδοι περιελάμβαναν τους εξής τομείς: Banking, Finance and Insurance, Professional Services, Telecommunications and Technology, Pharmaceuticals, Aviation and Logistics καθώς επίσης και ο δημόσιος τομέας.

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Σε γενικές γραμμές, το τοπίο σκιαγραφείται από ανάμεικτα συναισθήματα, όπως αναμενόταν. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες πριν επιστρέψουν στην εταιρεία, βίωναν κατά κύριο λόγο αρνητικά συναισθήματα που αφορούσαν στο πώς θα αποχωριστούν τα παιδιά τους ενώ ταυτόχρονα, ένιωθαν και ενθουσιασμό με την προοπτική επιστροφής τους στο εργασιακό περιβάλλον και στους συναδέλφους τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της μελέτης, κατά τη διάρκεια της άδειάς τους οι γυναίκες βίωναν θετικά συναισθήματα αλλά είναι σημαντικό να αναφερθεί η σημαίνουσα μείωση αυτών την πρώτη μέρα της επιστροφής τους.

ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Πιο αναλυτικά, η έρευνα αποκάλυψε ότι ένας από τους πιο κρίσιμους και καθοριστικούς παράγοντες για το πώς οι γυναίκες βιώνουν την επιστροφή τους στο εργασιακό περιβάλλον μετά από άδεια μητρότητας, είναι η αντίληψη που διαθέτει η Διοίκηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν οι line manager ή/και ο ίδιος ο οργανισμός αντιμετωπίζουν την άδεια μητρότητας ως ένα σύντομο «διάλειμμα» στη μακροπρόθεσμη καριέρα των αντίστοιχων στελεχών, οι μητέρες -πλέον- που επέστρεψαν στην εργασία τους ανέφεραν τη θετική τους μετάβαση. Αντίθετα, όταν η άδεια μητρότητας θεωρήθηκε ως μία διακοπή από τα κύρια καθήκοντα, η επιστροφή συνδεόταν πιο συχνά με αρνητικές εμπειρίες.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν αξιολογηθεί ως high potential στελέχη, τρία στοιχεία-παράγοντες επισημάνθηκαν ως προβληματισμοί/απειλές εκ μέρους τους: ο «εκτροχιασμός» της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μεταξύ των συναδέλφων και η επιδείνωση των επαγγελματικών σχέσεων. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι σε κάθε περίπτωση, τα ζητούμενα αυτά τείνουν να ενισχύονται από την έλλειψη ανοικτής και διαφανούς επικοινωνίας ανάμεσα στο πρόσωπο που επιστρέφει και τον line manager.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι οι περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκε θετική η επανένταξη στον χώρο εργασίας αποδίδονται στις γυναίκες που αντιλαμβάνονται την αξία τους, στο enrichment των επαγγελματικών σχέσεων καθώς και στην ανανεωμένη «ματιά» που αποκτούν για την εργασία τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ «ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ»
Πολλές συμμετέχουσες στη μελέτη ισχυρίστηκαν ότι η επαγγελματική τους ανέλιξη είχε ανακοπεί λόγω της άδειας μητρότητας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ίδιες θεώρησαν ότι ο επαγγελματικός τους «εκτροχιασμός» οφείλεται στον τρόπο που ο οργανισμός τις αντιμετωπίζει και τις υποθέσεις που γίνονταν αναφορικά με τις νέες προτεραιότητές τους και τη φιλοδοξία τους. Παρόλα αυτά, ένα μικρό ποσοστό ανέφερε ότι ο «εκτροχιασμός» αυτός προερχόταν από τη δική τους έλλειψη εμπιστοσύνης και ικανότητας να διαχειριστούν την επιστροφή τους στην εργασία.

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
Ένα δεύτερο θέμα που προέκυψε στο πλαίσιο των αρνητικών συναισθημάτων ήταν οι ασυνείδητες προκαταλήψεις που δημιουργούνται για τις ίδιες. Χαρακτηριστικά, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών δήλωσε ότι οι προκαταλήψεις αφορούν στον χρόνο και στην ικανότητα τους να αφοσιωθούν στην εργασία τους λόγω της μητρότητας αλλά και την -υποτιθέμενη- μεταβολή των προτεραιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. Σε μερικούς οργανισμούς επίσης, το συγκεκριμένο θέμα επισημάνθηκε εξίσου και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη στην έρευνα ως βασικό χαρακτηριστικό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η πλειοψηφία των γυναικών υπογράμμισε ότι η σχέση τους με τον line manager και τους πιο στενούς συναδέλφους είχε σημαντική επίδραση στην επιστροφή τους και την μετέπειτα εργασιακή τους εμπειρία. Συνομιλώντας με όσες είχαν αρνητικά συναισθήματα, διαπιστώθηκε σαφώς ότι οι σχετικές μετατοπίσεις/μετακινήσεις (rational shifts) με τον line manager βρίσκονται στο επίκεντρο όσων συμβαίνουν. Μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις, οι γυναίκες έκαναν λόγο για αίσθημα απογοήτευσης από τους εργοδότες τους, λαμβάνοντας υπόψη την αφοσίωσή τους στον οργανισμό πριν από την άδεια μητρότητας.

ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Παράλληλα, οι βέλτιστες πρακτικές που αναφέρθηκαν αφορούν στα εξής: α. οι οργανισμοί να διαθέτουν μία μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών, β. σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των line manager έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τέτοιου τύπου εργασιακή μετάβαση, γ. ανάπτυξη ενός ρόλου-προτύπου που θα επιτρέπει στις γυναίκες να ανταλλάσουν εμπειρίες και δ. υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών που θα επιτρέπουν τη σταδιακή επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού στο σύνολό του, και όχι μόνο για γυναίκες.

Από την άλλη, οι υποθέσεις που γίνονται από κάθε πλευρά (το πρόσωπο που επιστρέφει, line manager, συνάδελφοι) σχετικά με τα κίνητρά του και τις προθέσεις που υπάρχουν αποτελεί μία ιδιαίτερη «κακή» πρακτική. Η έρευνα σημειώνει ότι αυτή η πρακτική έχει τα αίτια της στην μη επαρκή επικοινωνία και στις ασυνείδητες μεροληψίες που υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε. Παράλληλα, πηγάζει από την αντίληψη ότι οι γυναίκες που επιστρέφουν θα είναι λιγότερο δεσμευμένες με την εργασία τους, περιορίζοντας τις ευκαιρίες συμμετοχής τους σε σημαντικά έργα ή ακόμα και προαγωγές.

Καταληκτικά, στο πλαίσιο της έρευνας, η Dr. Yseult Freeney, ανέφερε σχετικά: «Η έρευνά μας δείχνει ότι η άδεια μητρότητας αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για πολλές γυναίκες στην καριέρα τους. Η μετάβαση πίσω στην εργασία είναι επιφορτισμένη με προκλήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε εκτροχιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας όταν η διαχείρισή της δεν είναι αποτελεσματική. Όλο αυτό πυροδοτείται από την άποψη ότι η άδεια μητρότητας αποτελεί μία σημαντική ‘‘διαταραχή’’ στη λειτουργία του οργανισμού και όχι ένα σύντομο ‘‘διάλειμμα’’, η οποία μπορεί να είναι συνειδητή ή ασυνείδητη. Οι manager οι οποίοι διαθέτουν μία πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση συχνά επιττυγχάνουν πιο σημαντική υποστήριξη σε όσους επιστρέφουν με αποτέλεσμα την ομαλή επανένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον».

HR Professional (T. 153)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778